Utökad tid för att starta eget företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 februari 2022

Interpellation: Utökad tid för att starta eget företag

Interpellation 2021/22:316 av Magnus Persson (SD)

Interpellation 2021/22:316 Utökad tid för att starta eget företag

av Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Sverige behöver fler företag om framtidens utmaningar ska klaras. Enligt Tillväxtverket kan ungefär 50 procent av svenskarna tänka sig att starta ett eget företag, däremot är det bara runt 10 procent som gör det i slutändan. För många är även klivet från anställning till eget företag ett hinder. För att fler ska våga ta steget och starta företag behöver tryggheten bli större, särskilt i det första skedet. I Sverige finns sedan länge möjligheten att få stöd till start av näringsverksamhet, även kallat starta eget-bidrag. Lagen ger dock bara möjlighet till tjänstledighet i sex månader. Det är inte tillräckligt för att möta utmaningarna på framtidens arbetsmarknad och för att få till stånd fler och växande företag.

Genom att förlänga rätten till tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet från sex månader till minst ett år skulle fler få chans att prova att satsa på en idé utan att direkt bli av med sitt anställningsskydd. Svensk arbetsmarknad har förändrats sen beslutet om sex månaders tjänstledighet togs 1998. I dag skapas jobben av småföretag, och att då en låg tidsgräns är hindret för skapandet av fler företag känns som ett steg i fel riktning. En annan aspekt är att vid sex månaders tjänstledighet tar företagen oftast inte in någon ersättare då man anser tiden vara för kort. Men förlängs tjänstledigheten till tolv månader ger man även företaget chansen att skola in en ny medarbetare.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

Tänker ministern verka för att förslag läggs om att utöka tjänstledigheten för att starta eget från sex månader till minst ett år?