Utredningen om Bromma flygplats

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 juni 2021

Interpellation: Utredningen om Bromma flygplats

Interpellation 2020/21:786 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2020/21:786 Utredningen om Bromma flygplats

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Nu har en tydlig majoritet i riksdagen beslutat att Bromma inte kan läggas ned, med pandemin som ursäkt. Flyget måste få en chans att återhämta sig innan tillförlitliga prognoser om behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsområdet kan tas fram.

Regeringen har tillsatt en utredning som på kort tid ska göra översiktliga prognoser om behoven av flygplatskapacitet och ta fram ett underlag för en avveckling av Bromma.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Med tanke på det beslut som riksdagen har fattat, vad avser ministern att göra när det gäller den utredning som är tillsatt?