Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2021

Interpellation: Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand

Interpellation 2020/21:419 av Anne-Li Sjölund (C)

Interpellation 2020/21:419 Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand

av Anne-Li Sjölund (C)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Härnösand förlorade en stor statlig arbetsgivare år 2016 när Mittuniversitet flyttade sina verksamheter från Härnösand. Detta berörde direkt 180 tjänster på Mittuniversitetet, och sedan tillkommer synergier kring dessa tjänster i lokalsamhället. Efter det har Härnösand varit den residensstad i Sverige som haft svagast utveckling avseende statliga jobb, trots att det finns ett tjugotal statliga myndigheter i staden. Från år 2008 fram till år 2018 förlorade Härnösand 22 procent av sina statliga jobb – detta under en period när landets övriga residensstäder har fått fler antal arbetstillfällen. 

Politiker, kommun och näringsliv i Härnösand har under de senaste åren uppvaktat regeringen och efterlyst en plan för hur de statliga jobben ska kunna komma tillbaka – och önskat att Härnösand i egenskap av residensstad ska ha samma utveckling som andra residensstäder. För några år sedan tillsatte regeringen en SOU (Statens offentliga utredningar) för att göra en översyn över möjligheterna till ökad statlig närvaro i Härnösand. I augusti 2018 fattades beslutet om utredningen, och i juni 2019, för snart två år sedan, presenterades betänkandet Ökad statlig närvaro i Härnösand – Betänkande av utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (SOU 2019:33). 

Utredaren presentar i denna SOU en rad olika idéer och åtgärder för att omlokalisera arbetstillfällen från Stockholm till Härnösand. Man föreslår konkret att följande verksamheter kan utlokaliseras: 

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer.
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård.
  • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån.
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet.
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare. 

Man menar att en omlokalisering av dessa verksamheter kan innebära så mycket som 80 nya arbetstillfällen till Härnösand och skriver vidare: ”Att förlägga de identifierade verksamheterna till Härnösand bedöms inte ha negativ påverkan på deras omfattning och kvalitet – när de väl har etablerats på orten. Förhållandena i Härnösand och den vidare regionen talar för att den långsiktiga kompetensförsörjningen sannolikt kan fungera tillfredsställande.”

Det har nu snart gått två sedan betänkandet presenterades. När jag talar med tjänstemän på Länsstyrelsen i Västernorrlands län och på Härnösands kommun konstaterar de att inget hänt gällande utredningens förslag. Det har inte kommit några nya tjänster från Stockholm till residensstaden i Västernorrland. 

Mina frågor till statsrådet Åsa Lindhagen är därför:

 

  1. Varför har inte regeringen berett utredningen SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand – Betänkande av utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand och därefter agerat på de förslag som utredningen föreslår? 
  2. När kan Härnösandsborna räkna med att få de nya statliga jobb som utlovats?