Utsläpp från dieselbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2017

Interpellation: Utsläpp från dieselbilar

Interpellation 2017/18:258 av Rickard Nordin (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:258 Utsläpp från dieselbilar

av Rickard Nordin (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Via Svenska Dagbladet (SvD) har det kommit till allmän kännedom att regeringen i september fick ett brev från EU-kommissionen där Sverige uppmanades att vidta kraftiga åtgärder för att komma till rätta med de utsläpp från dieselbilar som uppmärksammats i den stora skandalen kring VW och andra märken. Bland annat har obligatorisk återkallelse skett i andra länder, och i Danmark finns en åtgärdsplan.

Det räcker inte att säga att det är Tyskland som utfärdat typgodkännandet och att det därför inte finns något att göra i Sverige. I andra länder har betydligt mer kraftfulla åtgärder satts in än i Sverige. Bilägare har köpt en bil med sämre prestanda än vad de förväntade sig. I vilket annat fall som helst hade skadestånd utgått.

Det är helt oacceptabelt att regeringen inte har agerat tydligare och kraftfullare mot bilindustrin – att lagstiftning inte kommer på plats som ska hindra detta framöver, att återkallelse inte sker och att kraftfulla påtryckningar inte görs. Utsläppen av partiklar orsakar tusentals för tidiga dödsfall och har dessutom ökat de senaste åren. Trots det agerar inte regeringen.

Att som ministern vill, enligt citat i SvD, vänta på miljözoners införande tar alldeles för lång tid och är inte på något sätt tillräckligt, speciellt inte för alla de bilägare som inte fått den bil de betalat för.

Min fråga till miljöminister Karolina Skog blir därför:

Vilka åtgärder och lagförslag kommer ministern att lägga fram för att åtgärda felen i de bilar som visat sig släppa ut för mycket partiklar och för att Sverige ska stå bättre rustat om det skulle ske igen?