Vardagsbrottslighet och otrygghet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 oktober 2020

Interpellation: Vardagsbrottslighet och otrygghet

Interpellation 2020/21:46 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:46 Vardagsbrottslighet och otrygghet

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I Kilafors i Bollnäs kommun har man problem med en återkommande brottslighet. Det handlar om inbrott i och stölder ur bilar. Personer som kör bilar som är avställda och som är uppenbart drogpåverkade. Detta sker om och om igen. Företag får sina fordon återkommande ”slangade” på diesel utan att det leder till att någon fälls för stölderna. Invånarna har organiserat sig sedan lång tid tillbaka i en byajakt för att på egen hand kunna övervaka sina egendomar och områdena runt byarna. Man har skapat sms-grupper för att varna varandra när man ser att någonting verkar avvika från det normala.

Under år 2020 har problemet eskalerat, och man har haft möten med såväl åklagare som polis, men på grund av polisbristen i Hälsingland får man inte den hjälp som anser att man behöver. Vid ett av mötena hade också företrädare för rättsväsendet efterlyst bättre möjligheter från lagstiftaren att beslagta fordonen för dem som återkommande kör bil drogpåverkade samt möjligheter till längre straff för dem som återkommande begår inbrott och stölder.

Den återkommande vardagsbrottsligheten där invånare i byarna runt Kilafors och i övriga Hälsingland inte får den hjälp som de behöver av rättsväsendet är mer än frustrerande för de boende. En pensionerad polis som varit verksam i Hälsingland under hela sin yrkeskarriär berättade att man har väsentligt färre poliser i Hälsingland sett över tid, vilket naturligtvis leder till en sämre möjlighet för polisen att ingripa mot och förebygga brott. Vid ett tillfälle nyligen fanns det ingen polispatrull att skicka till en incident där en person hade blivit knivhotad i samband med ett pågående inbrott. Personer som ringer 114 14 får stå i timslånga telefonköer för att komma fram till polisen.

Mina frågor till statsrådet Mikael Damberg blir därför:

 

  1.  Vad avser statsrådet att vidta för förebyggande åtgärder så att vardagsbrottsligheten minskar för dem som bor utanför våra tätorter?
  2.  Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att antalet poliser i yttre tjänst ökar även i Gävleborg?
  3. Vilka andra åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka tryggheten för invånare som bor i områden där polistätheten är låg?