Vårdnadsbidraget och det svenska språket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 augusti 2022

Interpellation: Vårdnadsbidraget och det svenska språket

Interpellation 2009/10:483 av Baylan, Ibrahim (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:483 Vårdnadsbidraget och det svenska språket

av Ibrahim Baylan (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Den borgerliga regeringen införde för några år sedan det så kallade vårdnadsbidraget. Enligt Dagens Nyheter den 5 januari 2010 har följden blivit att flera förskolor stängt i till exempel Stockholm:

”Vårdnadsbidraget blir allt populärare i invandrartäta områden och på vissa håll tvingas förskolor att lägga ned när barnen stannar hemma. Trenden oroar Lärarförbundet som varnar för att barn hamnar på efterkälken i språkutvecklingen.”

De första levnadsåren utvecklar vi väldigt mycket av vår språkliga förmåga. Därför är det en stor nackdel om man under denna tid inte kommer i kontakt med det svenska språket. För många barn som föds här i Sverige med föräldrar som invandrat sker den första kontakten med det svenska språket just i förskolan. Därför är nedläggningarna en mycket oroväckande signal som måste tas på största allvar.

Svenska språket är ett avgörande verktyg för kommunikation och arbete i vårt samhälle. Utan tillräckliga kunskaper i svenska språket blir allt så mycket svårare.

Med anledning av den förda regeringspolitiken riskerar vi att få barn, som trots att de är födda i Sverige och kanske aldrig varit i något annat land, som börjar i grundskolan med bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Detta kan i många fall avhjälpas med förberedelseklasser med mera, men det skulle kännas fel att elever som är födda i Sverige behöver den typen av insatser när de börjar i grundskolan.

Därför är mina frågor till utbildningsminister Jan Björklund:

·       Var utbildningsministern medveten om konsekvenserna så som de beskrivs i interpellationen av införande av det så kallade vårdnadsbidraget?

·       Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att fler barn i invandrartäta områden får gå i förskolan?

·       Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de barn som nu inte lär sig det svenska språket ordentligt ändå kan klara av skolan?