Varg i Örebro län

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 december 2021

Interpellation: Varg i Örebro län

Interpellation 2021/22:171 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2021/22:171 Varg i Örebro län

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en vargpopulation på mellan 170 och 270 vargar. Nu visar de senaste siffrorna från Naturvårdsverket att det finns cirka 395 vargar (med ett konfidensintervall mellan 312 och 513 vargar.) Det finns därmed många fler än riksdagen beslutat. Tidigare ministrar har inte agerat i frågan utan nonchalerat riksdagsbeslutet med argumentet att Naturvårdverket inte anser riksdagens beslut vara korrekt.

Sverige är ett stort land, och vargen kan ingå i dess fauna, men då behöver nivån på vargstammen vara reglerad om hela Sverige ska ses som vargrevir. I dag finns cirka 60 vargar i Örebro län, ett relativt tätbefolkat län med riksgenomsnitt på skogbeväxt med 70 procent av ytan som skog och motsvarande areal som 2,5 procent av Sveriges yta.

Detta ställer till problem då ägare till får och nötkreatur i de delar av länet där hagmarker finns har problem att stänga vargen ute och får sina besättningar rivna, dödade och skrämda ur hagmarkerna, vilket innebär att viktig hagmark kan bli obetad och produktionen nedlagd på grund av trycket från vargen. 

Mina frågor till statsrådet Anna-Caren Sätherberg lyder:

 

  1. Avser statsrådet att verka för att riksdagsbeslutet på 170–270 vargar nu ska verkställas?
  2. Avser statsrådet att tillse att jaktlicenserna på varg anpassas efter trycket från rovdjuret vargen?