Vargen och dess förvaltning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2022

Interpellation: Vargen och dess förvaltning

Interpellation 2018/19:192 av John Widegren (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:192 Vargen och dess förvaltning

av John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vargen river fortfarande upp djupa sår i landsbygdsdebatten. Det beror sannolikt på att de som ska leva med vargen inte tycker att vargförvaltningen lever upp till riksdagens beslutade politik. En politik som en majoritet har beslutat om. Den innebär i korthet att vargen inte ska försvåra levnadsvillkoren för människor eller bidra med negativa socioekonomiska effekter. Vargen ska förvaltas genom skyddsjakt och licensjakt som riksdagsbeslutet förespråkar. 

Vi ser att vargen gång på gång väcker oro bland lokal befolkning och försvårar djurhållning och livsmedelsproduktion. Politiken tillsatte de regionala viltförvaltningsdelegationerna för att få en mer regional och lokal förvaltning av bland annat rovdjur. Vi ser nu hur de gång på gång blir överkörda av Naturvårdsverket. Det finns även politiska företrädare för regeringspartier som tycker att bland annat vargen inte ska förvaltas med jakt.

Tålamodet tryter i varglänen, och politiken förväntas leva upp till fattade beslut.

Därför vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att berörda myndigheter ska leva upp till den av riksdagen beslutade vargpolitiken?
  2. Finns det en samsyn i regeringen om att förvalta vargen med jakt, och hur kommer det i så fall till uttryck?

  3. Bedömer statsrådet att det finns skäl till oro för rovdjursstammarna om landsbygden inte upplever sig hörd i rovdjursproblematiken?