Vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 september 2021

Interpellation: Vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden

Interpellation 2020/21:901 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:901 Vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden

av Sten Bergheden (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

 

Regeringens vargpolitik strider mot både riksdagsbeslut om hur stort antal vargar vi ska ha i Sverige och mot beslutet att öka livsmedelsproduktionen enligt livsmedelsstrategin.

Att regeringen har tillåtit att vargstammen fått öka från riksdagens beslut på 170–270 vargar till först 300 vargar och sedan nu ytterligare till i dag långt över 400 vargar i Sverige är högst anmärkningsvärt och självklart oacceptabelt.

Sverige har antagit en livsmedelsstrategi i riksdagen som tydligt pekar på att livsmedelsproduktionen ska öka. Det förutsätter att fler kan starta och fler kan utöka sin djurproduktion.

Men med regeringens misslyckade vargpolitik finns det nu risk att människor på landsbygden i stället lägger av med sin djurproduktion och låter sina betesmarker växa igen.

Detta kommer att innebära att landsbygden tystnar och att djurproduktionen minskar i områden där vargen ökar. Det innebär också att den biologiska mångfalden hotas då värdefulla naturbeten växer igen och företag och arbetstillfällen går förlorade.

Det är med stor oro som lantbrukare, jägare och landsbygdsfolk nu ser hur vargen breder ut sig i området runt Ulricehamn. Där har det nu fötts vargungar i Brängenreviret. Det är en utveckling som har gjort att många lantbrukare och djurägare i området snart inte orkar jobba vidare med sin djurproduktion. Man ser också hur jägarna inte vågar släppa sina hundar vid jakt och eftersök av trafikskadat vilt, och därmed hotas även den övriga viltvården. 

Moderaterna har tydligt redovisat att Sverige måste minska sin vargstam till 170 vargar för att minska trycket på landsbygden och med detta hjälpa till så att fler vågar skaffa djur, öka sin djurproduktion och därmed skapa jobb och tillväxt på landsbygden.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Anser ministern att vargen är viktigare för landsbygden än djurproduktionen, jobben och den biologiska mångfalden, och tänker ministern vidta några åtgärder för att säkra djurproduktionen och den biologiska mångfalden?