Vårt rullande kulturarv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 maj 2022

Interpellation: Vårt rullande kulturarv

Interpellation 2020/21:876 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:876 Vårt rullande kulturarv

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Bil- och motorentusiasm är en folkrörelse i Sverige. Värmland är känt för att ha ett stort rullande kulturarv med många engagerade värmlänningar som äger entusiastbilar och driver motorklubbar. Dessa anordnar bilträffar och cruising varje vecka under sommarhalvåret vilket drar flera tusen engagerade bilentusiaster och åskådare från hela Sverige. För att sätta Värmland på Sverigekartan än mer i detta avseende kommer Sveriges största biltidning till Torsby för att göra ett stort reportage om Torsbys bilkultur, och man kommer att fotografera jänkare som kommer dit för uppställning på Kolsudden.

Vårt rullande kulturarv förvaltas av cirka 200 000 personer och drygt 1 000 föreningar på ideell folkrörelsebasis. Sedan många år tillbaka har Sverige varit en betydande fordonsnation. Detta är viktigt att bevara och utveckla. Att köpa och importera bilar och bildelar till Sverige är en viktig del i detta arbete. Detta är viktigt för att kunna renovera befintliga veteranbilar och i många fall för att kunna återställa dem till originalskick.

Att värna om och underlätta denna folkrörelse har man varit noga med i riksdagens kulturutskott och trafikutskott. Därför var det högst förvånande att ta del av uppgifterna från bland annat TV4 nyligen, om hur man nu stoppat bilimporten från USA. Det handlar om att bilar ska klassificeras som avfall och riskerar därför att förstöras och skrotas inom fyra veckor. Detta är fullständigt orimligt för Sveriges bilentusiaster vilka vi ska värna om, inte motarbeta på detta sätt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:​

  1. Hur ämnar ministern generellt verka för att underlätta för våra bilentusiaster som bär vårt rullande kulturarv?
  2. Hur ämnar ministern verka så att man fortsatt kan importera hela veteranbilar eller delar av dem från USA?