Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)

den 29 maj

Interpellation

2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om.

Västerviks kommun är en kommun som vill gå från att vara en egen arbetsmarknad till att få vara en del av en gemensam arbetsmarknad med Linköping-Norrköpingsregionen.

Bakgrunden är följande:

Arbetstillfällena i Västerviks kommun minskade under några få år från 20 000 till 15 000. Effekten blev att befolkningen minskade och arbetslösheten blev hög. Nu har kommunen en positiv inflyttning och arbetslösheten minskar. Befolkningen minskar fortfarande och orsaken är i första hand att det finns ett födelseunderskott.

Inom Kalmar län planeras och ageras det för att få två arbetsmarknadsregioner i stället för dagens fem. Men enligt en nyligen presenterad undersökning, Framtidens arbetsmarknadsregioner, som Nutek gjort på uppdrag av Ansvarskommittén kommer Västerviks kommun fortfarande att vara en egen arbetsmarknad år 2030.

Min fråga till näringsministern är därför:

Vad tänker ministern göra för att Västerviks kommun ska kunna bli en del av en gemensam arbetsmarknad med Östergötland?