Veduppvärmning av bostadshus

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 april 2022

Interpellation: Veduppvärmning av bostadshus

Interpellation 2021/22:426 av Mikael Eskilandersson (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:426 Veduppvärmning av bostadshus

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Inom EU arbetas det nu fram ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet är att klimatanpassa byggsektorn så att den ska bidra med så små koldioxidutsläpp som möjligt, och till 2050 ska alla byggnader tillsammans vara fria från koldioxidutsläpp.

Som framgår av förslaget kommer detta direktiv att vara mycket långtgående och kräva en fullständig upprustning av byggnadsbestånden inom unionen. Förslaget, som inte är färdigbehandlat, innehåller en lång rad skrivningar om att minska koldioxidutsläppen, om att nollemissionsbyggnader inte bör släppa ut koldioxid alls och om att tillförseln av partiklar i luften behöver begränsas. Allt detta ger signaler om att vedeldning för uppvärmning kommer att begränsas och eventuellt helt förbjudas innan år 2050, när hela det svenska byggnadsbeståndet ska vara nollemissionshus. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att bevara möjligheten att använda ved för uppvärmning av bostadshus i Sverige?