Vidareutbildning av obehöriga lärare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 april 2009

Interpellation: Vidareutbildning av obehöriga lärare

Interpellation 2008/09:369 av Pertoft, Mats (mp)

den 26 februari

Interpellation

2008/09:369 Vidareutbildning av obehöriga lärare

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Sveriges skolor behöver fler behöriga lärare, det är alla skolpolitiker i alla partier överens om. Men vi står nu inför en mycket bekymmersam situation. Den vidareutbildning av obehöriga lärare, som bedöms av sina rektorer fungera utmärkt i skolan, saknar helt finansiering i regeringens höstbudget 2008.

Vidareutbildningen av lärare som saknar lärarexamen har funnits i flera skepnader. Förra regeringen startade den särskilda lärarutbildningen SÄL på 90 poäng (60 i förra poängsystemet). SÄL genomfördes i tre omgångar: SÄL 1 – enbart naturvetenskap och teknik – 200 lärare blev behöriga. SÄL 2 – ingen styrning för speciella ämnen – 4 200 lärare. SÄL 3 – enbart yrkeslärare – 1 000 lärare. Den nuvarande regeringens satsning VAL (Vidareutbildning av lärare) är kortare – 60 poäng (motsvarande 40 ”gamla”). Den sista antagningen gjordes nu till vårterminen.

Umeå universitet samordnar vidareutbildningen och antagningen till utbildningen. Själva utbildningen ges vid åtta högskolor och universitet. De ansvariga som jag varit i kontakt med har uppgett att i sina kontakter med Utbildningsdepartementet har de inte fått några klara besked om utbildningen ska fortsätta men att Utbildningsdepartementet gärna vill att den fortsätter. Hur ska det gå till utan några avsatta medel, kan man undra.

Umeå universitet beskriver VAL som ett kostnadseffektivt sätt att ta vara på människor med högskoleutbildning och lärarerfarenhet och att uppfylla ett uttalat behov från arbetsgivarna. Det enda stora felet är att behovet är mycket större än tidigare satsningar.

Enligt högskolan behöver man senast i februari få besked om den fortsatta finansieringen av utbildningen för att hinna gå ut med marknadsföring inför en eventuell antagning till höstterminen.

Min fråga till statsrådet är:

När avser statsrådet att redovisa finansiering för fortsatt utbildning av obehöriga lärare?