Vildsvinsförvaltning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 juni 2021

Interpellation: Vildsvinsförvaltning

Interpellation 2020/21:767 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2020/21:767 Vildsvinsförvaltning

av Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vildsvinen känner inga gränser, och Norge rasar nu över att vildsvinen väller in över gränsen från Sverige. Norge klassar vildsvin som en invasiv art.

När den svenska vildsvinsförvaltningen har havererat och vildsvinsstammen ökar okontrollerat måste vår jaktlag uppdateras och utformas efter hur verkligheten ser ut.

Vildsvinen orsakar 700 000 trafikolyckor varje år, och de orsakar en betydande kapitalförstöring i form av sönderbökade gräsmattor på fotbollsplaner, på golfbanor och i villaträdgårdar för att inte tala om lantbruket. Den svenska vidsvinsstammen måste minskas radikalt.

Vidsvinen kan inte längre marginaliseras som ett isolerat landsbygdsproblem eller ens ett isolerat svenskt landsbygdsproblem. De har helt enkelt blivit för många. Det är nu helt uppenbart att lantbrukare och jägare inte ensamma kan lösa problemet.

Den svenska livsmedelsstrategin är en rad fina dokument, och det stoltseras med många miljoner vid olika presskonferenser. Men vad hjälper det när all övrig politik från regeringen motverkar ett lönsamt jordbruk? Om svenskt lantbruk ska lyckas med de vackra politiska målen måste lantbruket bli lönsamt. Och ännu har inget av livsmedelsstrategin synts av på gårdsnivå.

Skadorna från vildsvinen beräknades 2015 av Sveriges lantbruksuniversitet till 1,1 miljard svenska kronor. Sedan dess har både vildsvinsstammen och skadekostnaderna ökat dramatiskt.

Därför vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den svenska vildsvinsförvaltningen ska kunna trygga svensk livsmedelsförsörjning?