Vinstbegränsning i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 maj 2022

Interpellation: Vinstbegränsning i skolan

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:625 Vinstbegränsning i skolan

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att ”stoppa vinster i välfärden”. Beslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade väldfärdutredning.

Skolutvecklingstakten, liksom viljan att få till stånd bra kvalitet på skolan, är och har varit hög och ambitiös i moderatledda kommuner i Stockholms län. Men om nu regeringen tillsammans med Vänsterpartiet rycker undan mattan för de aktörer som är verksamma inom välfärden kommer det också att få stora konsekvenser. Detta handlar inte bara om kvaliteten på välfärd som skola och vård utan också om att fokus i stället kommer att vara på att verksamhet ska överlämnas till kommunen och landsting. Jag ställer mig frågan: Har S, MP och V verkligen förstått hur stor process detta är? Det ser inte jag. Hur ska vi kunna säkerställa att vi har platser till alla barn och elever? Hur ska vi kunna fokusera på kvaliteten?

Vad ska vi säga till alla elever i dessa skolor, elever som i många fall valt en skola med en speciell profil, en speciell pedagogik eller ett speciellt arbetssätt?

Därför vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad händer med elevernas valfrihet och kvaliteten på elevernas skolgång?