Vinstförbud i vården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 januari 2018

Interpellation: Vinstförbud i vården

Interpellation 2017/18:271 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:271 Vinstförbud i vården

av Lars Beckman (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Den privata barnmorskemottagningen Mama Mia är ett exempel på en omtyckt och respekterad verksamhet som många har valt att använda i Stockholm. Runt om i Sverige finns det många privata vårdcentraler hos vilka många patienter själva har valt att lista sig.

Mama Mia skulle kunna expandera och växa och därmed ge fler patienter möjlighet att välja den vårdgivare som de själva vill gå till. Dagens industri skriver den 7 december att Mama Mia hade kunnat ha ytterligare två mottagningar i Stockholm med mödravård, barnhälsovård och vårdcentral för mellan 6 000 och 8 000 listade patienter, men tack vare debatten om vinst- och valfrihetsförbud vågar man inte investera, skriver tidningen. Indirekt har alltså regeringen nekat upp till 8 000 personer möjligheten att välja det företag som de sannolikt helst hade valt av kvalitetsskäl.

Samma signaler kommer från många andra företag i Sverige. Enbart debatten och hotet mot patienters rätt att välja har gjort att många värdefulla satsningar nu har stoppats. Det är djupt olyckligt eftersom många kvalitetsmätningar visar att såväl medarbetare som patienter är mest nöjda med de privata företagens verksamhet – verksamhet som till stora delar drivs med samma kostnad för regionerna/landstingen. Dessutom går många offentligt drivna vårdcentraler med stora underskott som får täckas med ytterligare bidrag.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll följande:

  1. Kommer vården att omfattas av ett vinstförbud, och när kommer det förbudet i så fall införas?
  2. Anser ministern att rätten att välja vårdgivare enligt det valfrihetssystem som finns i Sverige gagnar kvalitetsutvecklingen av all vård i Sverige och vilka åtgärder vidtar ministern i så fall för att säkerställa kvalitetsutvecklingen även om ett vinstförbud införs?
  3. Bedömer ministern att möjligheterna att välja arbetsgivare inom vården kommer att minska om ett vinstförbud införs och vilka åtgärder vidtar ministern i så fall för att ändå säkra den möjligheten?
  4. Vilka åtgärder vidtar ministern för att debatten om vinstförbudet inte redan nu ska leda till förre möjligheter för människor att välja den vårdgivare som de själva önskar?