Vuxna som vill utnyttja barn för sexuella ändamål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 september 2021

Interpellation: Vuxna som vill utnyttja barn för sexuella ändamål

Interpellation 2020/21:880 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:880 Vuxna som vill utnyttja barn för sexuella ändamål

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2020 ökade anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (Brå, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills: 16 procent fler än 2019. Vi vet att mörkertalet är stort, och undersökningar visar att det rör sig om 452 000 barn totalt som utsätts för sexualbrott (NTU 2020, Brå).

I dag kan en förövare utnyttja ett barn som är under 15 år för köp av sexuella handlingar och enbart få böter. Att detta är möjligt beror på att dagens lagstiftning inte utgår från barnets faktiska ålder utan på vilken ålder förövaren trodde/upplevde att barnet hade när brottet begicks.

I 6 kap. 4 § andra stycket brottsbalken finns en skyddsbestämmelse för den som är över 15 år men under 18 år. Här anges att man inte får ha sex med en person i den åldern om man är förälder eller vårdnadshavare till barnet, om man har ett liknande förhållande till barnet, som exempelvis en svärförälder, eller om barnet har en beroendeställning till personen, exempelvis en lärare eller idrottstränare.

Rättsligt får alltså en 60-åring ha sex med ett barn som är 15 år så länge barnet inte verbalt säger ifrån och inte anses ha en beroendeställning till 60-åringen. Sedan kan man fråga sig hur en beroendeställning ska definieras. En 15-årig tjej eller kille har inte vuxit klart fysiskt och har inte heller utvecklats fullt ut mentalt. Om man ser på en 15-åring kan man i de flesta fall se att det är ett barn. Barn är allt som oftast uppfostrade till att ha respekt för och lyssna på vuxna, och de har heller ingen egen ekonomi. Därmed skulle man kunna tänka sig att barn alltid hamnar i en beroendeställning till en äldre person.

Sexualbrott ger vårdkrävande skador – våldtäkt är det trauma som oftast leder till posttraumatiskt stressyndrom och är den starkaste kopplingen till självmord, självmordstankar och självskada. Konsekvenserna är ett förändrat liv med varierande grad av smärta, utmattning och psykisk ohälsa. Barn som utsätts för sexuella övergrepp löper tolv gånger större risk att begå självmord.

Dagens lagstiftning gör barn till ett öppet mål för vuxna som vill utnyttja dem för sexuella ändamål. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Hur ser ministern på skyddet i dagens lagstiftning för barn i åldern 15–17 år när det gäller sexualbrott, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av sin bedömning?
  2. Avser ministern att verka för att införa en så kallad Romeo-och-Julia-lagstiftning där man begränsar åldersskillnaden mellan den vuxne och barnet när det gäller sexuellt umgänge?