Yrkeshögskoleutbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 juni 2012

Interpellation: Yrkeshögskoleutbildning

Interpellation 2011/12:407 av From, Isak (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:407 Yrkeshögskoleutbildning

av Isak From (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Arbetslösheten skenar och kompetensbristen hos företagen ökar. I Västerbotten finns en stor samsyn mellan det offentliga och näringslivet i att fler YH-utbildningar i länet skulle kunna lösa en skriande brist på arbetskraft, såväl i tillverkningsindustrin som i handeln och i den offentliga sektorn.

Vi vet att kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar är av stor vikt för att arbetsgivare ska hitta rätt utbildad personal och är samtidigt ett snabbt sätt för den enskilda att få ett kvalificerat arbete. Under 2010 beviljades endast 28 procent av ansökningarna om att bedriva YH-utbildning med statligt stöd och det var i genomsnitt 3,7 sökande per studieplats. I januari 2011 fattades beslut om vilka yrkeshögskoleutbildningar som skulle beviljas statsbidrag. Totalt fattades 885 beslut varav bara 235 var gynnande.

Eftersom den procentuella ökningen av sökande varit betydligt kraftigare än tillskottet av nya platser har andelen antagna av sökande minskat från 33 procent år 2008 till 26 procent år 2011.

Det visar på behovet av att utöka möjligheterna att studera inom ramen för yrkeshögskolan.

Vad avser utbildningsministern att göra för att snabbt förstärka möjligheterna till YH-utbildningar där efterfrågan finns?