Fråga om hänvisning av motioner till utskott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Övrigt kammaren 29 april 2021

Fråga om hänvisning av motioner till utskott

Följande motioner med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia föredrogs:
  • 2020/21:3979 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
  • 2020/21:3995 av Andreas Carlson m.fl. (KD)