Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Särskild debatt 29 maj 2020

Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

Riksdagen höll en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet hade begärt debatten. Från regeringen deltog socialminister Lena Hallengren (S).

Den särskilda debatten gick att se direkt och går att se i efterhand via webb-tv.

Särskild debatt

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga i en särskild debatt som inte har samband med något ärende. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Särskild debatt hette tidigare aktuell debatt.