Nordiska rådets session: Panelsamtal om #metoo

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Session 31 oktober 2019

Nordiska rådets session: Panelsamtal om #metoo

På initiativ av den svenska delegationen till Nordiska rådet anordnas ett panelsamtal för att tala om Me Too-rörelserna inom kultursektorerna i Norden, en uppföljning av Nordiska ministerrådets debattserie #metoo i kultursektorn i Norden, som genomfördes under februari 2019.

Panelsamtalet kommer bland annat att beröra slutsatserna från debattserien samt vilka åtgärder som vidtagits politiskt och inom kulturbranschen och vilken effekt dessa fått. Vidare tas en framåtblickande ansats och möjliga tillvägagångssätt för att komma tillrätta med den underliggande problematiken diskuteras.

Panelsamtalet är öppet för media och hålls på skandinaviska. Sändningen går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Tid: Torsdagen den 31 oktober klockan 11.30–12.30
Plats: Riksdagens presscenter

Nordiska rådets session i Stockholm 2019

Relaterade sändningar