Utrikespolitisk debatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Utrikespolitisk debatt 15 februari 2023

Utrikespolitisk debatt

Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström (M) inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken.

Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året – i februari varje år. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen som anger vilken utrikespolitik regeringen vill driva. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.

Debatten är uppdelad i två delar. I den första delen deltar en företrädare från varje riksdagsparti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala.

Debattens första del tolkas till engelska och teckenspråk.

Den utrikespolitiska debatten är öppen för allmänhet och media. Den går att se både direkt och i efterhand via webb-tv. 

Relaterade sändningar