Nationell primärvårdsreform

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 9 maj 2022

Interpellation: Nationell primärvårdsreform

Interpellation 2018/19:55 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Interpellation 2018/19:55 Nationell primärvårdsreform

av Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Tack vare att M-KD-budgeten antogs av riksdagen strax före jul beslutades att en nationell primärvårdsreform ska genomföras. Ekonomiska resurser tillfördes med 15 miljarder för innevarande år och det dubbla varje år därefter.

Hälso- och sjukvården behöver förstärka den nära vården för att kunna öka tillgängligheten på ett ändamålsenligt sätt och arbeta hälsofrämjande. En viktig del i en kommande primärvårdsreform är rätt till en fast läkarkontakt. Det stärker förutsättningarna för kontinuitet och kvalitet såväl för patienten som för vårdteamet. En rimlig patientlista möjliggör också bättre arbetsvillkor, vilket är nödvändigt om vi ska få tillräckligt med kompetenta medarbetare i hälso- och sjukvården.

Det finns en gedigen utredning framtagen som redovisar såväl läget och behoven som möjligheterna med en nationell primärvårdsreform. Dessutom uppfattar jag att det finns ett brett politiskt stöd för en rejäl förstärkning av den nära vården och en nationell reform som är långsiktig.

Riksdagen har genom att anta M-KD-budgeten fattat ett beslut i frågan, och det är därför angeläget att få del av på vilket sätt socialminister Lena Hallengren avser att genomföra riksdagens beslut.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren blir därför:

 

Hur kommer ministern och regeringen att genomföra riksdagens beslut om en nationell primärvårdsreform?